Fredrikstad Klatreklubb
Forsiden - Artikler - Borge
Om klubben | Medlemsliste |
Forsiden

Klatresenteret

Artikler
Bilder
Forum
Førere
Isfører
Gjestebok
Linker
Nyhetsarkiv
Sent'n done

Logg inn

Borge

av Asgeir - Thu Oct 31 16:27:06 2002


Klippen ligger vakkert til med vegger mot åpent landskap og har flere flotte linjer opp de 10 - 25 meter høye klippene. Noe teknisk klatring er gjort sent på åttitallet men lite er kjent om tidligere aktiviteter. Alle fribestigningene er av nyere dato og muligheter for enkelte førstebestigninger er fortsatt tilstede. Klippene egner seg godt som ettermiddagsfelt da de er vestvendte og i pent vær har solvarme hele kvelden. "Balkongen" blir faktisk så varm at bar overkropp på soldager i september er mer en regel enn et unntak.
Klatringen minner lite om den man ellers finner på de på de andre østfoldklippene.

Her følges naturlige linjer i fjellet og rutene er i all hovedsak sikret med eget utstyr. Rutene er sjelden jevnt vedvarende men byr på tekniske enkeltcrux og varierende bratthet. Fjelltypen er en govkornet granitt med partier av store kvarts- og feltspattkrystaller. Dette gir stedvis en noe sprø fjellkvalitet, men de aller fleste rutene har fast fjell.

Ruter som ikke må ligge urørt ved et besøk er Starten på slutten, Flaggermusrisset, Oppvind, Bange Anelser og Arkaden. Anmarsj til toppen av hovedveggen kan gjøres på sydsiden av feltet.

Området er vernet pga. oldtidsminner som ligger litt lenger inn på åsen. Riksantikvaren vil neppe være nådig med tanke på stenging av feltet hvis en mengde med sportsruter blir etablert. Enkelte bolter er kommet opp, men disse er forsøkt begrenset så godt som mulig i antall for ikke å skjemme omgivelsene.

Adkomst:
Fra E6 (Sarpsborg) er enkleste vei over Vetatoppen. Velg avkjøring fra E6 på sydsiden av Glomma og følg veien mot Fredrikstad ca 200m. Følg deretter skilter mot Borge kirke.

Fra Fredrikstad følges RV110 mot Halden / Svinesund frem til avkjøringen til venstre etter bensinstasjonen og kjør gjennom kirketunet ved Borge Kirke. Følg veien videre til et stort pukkverk på høyre hånd. Klippen ligger lett synlig nord for pukkverket. Ikke parker inne på anleggsområdet eller slik at du hindrer tungtransporten til og fra verket.


Rutebeskrivelser:

Nordveggen:
10-15 meter høyt klippeparti i nordenden av feltet. Letteste anmarsj er å følge jordekanten 150m forbi hovedveggen. Noen etablerte ruter samt potensiale for flere nybestigninger.

Blåbærriset 4- 13m nat
Kåre Stavnes , Frank Hansen 97
Ruta starter i et grovt riss med kvartskrystaller til venstre på veggen. Enkel og grei klatring med brukbare sikringer.

Strømbrudd 6+ 12m BB
Asgeir Larsen 03.06.00
Klatring på lister og formasjoner opp veggen til høyre for Blåbærriset.

Førstereis 6 12m BB
Dag Strand 10.08.00
Fin klatring på avrundede formasjoner som avsluttes opp en diagonal egg til felles utsteg med Strømbrudd.

Sistereis 5- / 5 13m nat
Martin Hansen 95
Innsteg på et avrundet hjørne like til høyre for Førstereis. Ruta følger et tynt riss opp til ei frasprengt skive. Traverser 2m til høyre fra toppen av skiva og deretter rett opp et diagonalt riss til furu. Utstegsrisset har en tendens til å gro igjen slik at en nøttepirker til rensing av kileplasseringer kan være greit å ha. Godt men kanskje litt vanskelig sikret for graden. Friends str.1 bak skiva og tcu str.1 i utstegsrisset er gangbart utstyr.

Borges beste 6- 13m nat
Asgeir Larsen 03.06.00
Ruta starter umiddelbart til høyre for Sistereis og trekker svakt opp mot høyre. Flott klatring gjennom et par cruxpartier, men navnet overgår nok rutekvaliteten. Gode sikringer som kan være litt leie å legge.


Følgende rute ligger på de slake svapartiene mellom Nordveggen og Hovedveggen.

Brudeferden 4+ 25m nat
Frank Hansen (solo) mai 98
Innsteg under et tydelig pusset felt på den ellers lavbevokste veggen ca. 100 meter nord for hovedveggen. Fin "layback"- og svaklatring. Spredt sikret med kiler.


Hovedveggen:
15 - 30 meter høyt veggparti som ligger åpent ut mot jordene rett nord for pukkverket. De fleste rutene starter fra ei kjempestor hylle, "Balkongen", under høyre del av veggen .

De neste rutene har innsteg fra bakken / jordekanten i bunnen av et stort dieder i venstre del av hovedveggen.

Prosjekt 8 BB
Asgeir
Supertynt innsteg på svaplata t.v. for Starten på Slutten.

Starten på Slutten 6+ 25m nat
Asgeir Larsen 19.05.99
Innsteg i det vesle diederet ute på eggen 4 meter til venstre for Flaggermusrisset. Forenes med dette i øvre del. Et delikat crux ut av innstegsdiederet er sikret med en god tverrbolt.
Retur fra ei stor furu.

Flaggermusrisset 6- 25m nat
Asgeir Larsen sept 98
Leden som er en av de flotteste på feltet starter i bunnen av det store diederet. Følg risset som løper opp venstreveggen av diederet. Samme retur som Starten på slutten. (Flott opptak hvis man unnlater å bruke hylla til høyre i toppen av innstegsdiederet). Godt sikret.

Maurkrigen 4+ 10m nat
Asgeir Larsen , Kåre Stavnes okt. 98
Utstegsvariant for Flaggermusrisset og Starten på slutten. Fra toppen av "pinaklen" tar varianten til høyre opp sprekk- og blokkformasjoner. Legg slynge rundt ei lita furu noen meter under toppen, og avslutt med et kort usikret svaparti.

Frank's dieder 6- 30m nat
Frank Hansen , Martin Hansen 95
Samme start som Flaggermusrisset. Følger diederet helt til toppen. Etter innstegsdiederet følger mer moderat klatring opp til et takutheng. Et vrient opptak gjennom overhenget setter en ekstra spiss på ruta. Risset i utstegsdiederet har en tendens til å bli fylt opp av barnåler slik at en nøttepirker er grei å ha for å "grave" ut kileplasseringer.


Sideveggen som den neste ruta går i, ligger oppe på hylla til venstre for selve hovedveggen.

Durern 4 10m nat
Jonny Blomkvist 22.08.99
Ruta går i risslinjer i høyre del av den lave veggen oppe til venstre for innsteget til Himmelporten. Fin og velsikret klatring som starter i et kort dieder mellom veggen og ei stor blokk.


Følgende ruter starter alle oppe på Balkongen , den store "hylla" under hovedveggen.
Enkleste retur fra alle rutene i hovedveggen er å rappelere ned fra furua over Nostradamus Dommedag.

Himmelporten 5- 22m nat
Frank Hansen , Martin Hansen 95
Innsteg helt til venstre på "hylla" i ei risslinje som går opp i et lettklatret, men akk så skittent dieder. Rutenavnet henspeiler på utsteget gjennom en buet åpning under ei kjempeblokk.

Nostradamus dommedag 7- 15m nat
Asgeir Larsen
Ingen bilder til denne artikkelen.


Tilbake til oversikten
Thursday 18. July 2019
© 2001-2019 Fredrikstad Klatreklubb
XML / RSS feeds RSS feeds
Vedlikeholdt av Fredrikstad Klatreklubb