Fredrikstad Klatreklubb
Forsiden - Artikler - Onsøyknipen
Om klubben | Medlemsliste |
Forsiden

Klatresenteret

Artikler
Bilder
Forum
Førere
Isfører
Gjestebok
Linker
Nyhetsarkiv
Sent'n done

Logg inn

Onsøyknipen

av Asgeir - Thu Oct 31 16:33:25 2002


Onsøyknipen er klatrefeltet med eldst historie i Østfold. Allerede i 1932 klatret Daniel Enersen m.fl. den første ruta i hovedveggen, utsendt av Tindeklubben med oppgave om å bestige Knipen. Ruta blir svært sjelden repetert men både den og 1954-ruta finnes omtalt i N.T.K.'s årbøker fra den tiden. 1954-ruta har nok vært den mest frekventerte ruta på feltet men pga. private hager under hovedveggen blir det generelt klatret lite her. På de lavere klippene både nord og syd for bebyggelsen er det derimot fri tilgang til veggene.

Adkomst:
Onsøyknipen ligger i Østre Vikane og det er skiltet Vikane / Hankø fra RV110. Den store (70m.) og lett synlige veggen ligger mellom fergeleiet til Hankø og Mærrapanna. Veggen er sydøstvendt og får sol på formiddagen. Det har tidligere oppstått enkelte disputter mellom fastboende og klatrere, ta derfor hensyn med tanke på parkering og spør alltid om lov til å klatre i hovedveggen. Et par parkeringsalternativer er ved et lite pumpehus syd for veggen eller 200m. øst for veggen på parkeringsplassen ved busstopp og kiosk.


SEKTOR 1.

Toppveggen
Klippen består av en liten sydvendt vegg nær toppen av Knipen i sydenden av feltet. Anmarsj: Fra pumpehuset nede ved veien kan man "klatre" opp steinura ca. 100m. til klippen.

Caveman 4+ 8m nat
Kåre Stavnes 15.05.97
Innsteg rett til venstre for Førstevalget bak ei furu. Enkel og godt sikret risslinje.

Førstevalget 7- 9m mix
Asgeir Larsen 13.05.97
Leden er lett synlig i venstrekant av veggen der to bb. sikrer første halvdel av ruta. Godt sikret med to små friends i tillegg til boltene. Boret toppanker.

Eggen 6- 9m
Topptaurute
Ruta ligger helt til høyre på toppveggen og følger det utvendige hjørnet opp til boret toppanker.

Risset 5+ 12m nat
Arve Langøy 98
Ei fin men lavbevokst risslinje som ligger på veggen bak og til høyre for Eggen.
Velsikret med kiler.


Søndre Hovedvegg
Et noe lavere veggparti med store overheng i søndre del av selve hovedveggen bak det hvite vognskjulet / uthuset.

Halvbroren 6- 15m nat
Gunnar Aksnes 85
Risslinje midt på den lille klippen til venstre for Søndre Hovedvegg.

Svapillaren 6+ 35m nat
Gunnar Aksnes 85
Ruta går på den bratte svaplata rett til høyre for ei stor renne, hvor det har rast ut mye stor stein, i venstrekant av veggen. Innsteg på hjørnet i bunnen av renna.

Uten navn 4+ 30m nat
Gunnar Aksnes 85
Samme innsteg som Svapilaren, men tar umiddelbart av mot høyre og følger en tydelig diagonal risslinje opp til ei stor furu. Vær forsiktig med de ustabile blokkene midtveis i ruta. Retur fra furua eller avslutt med et kort enkelt utstegsriss til hylle.

Innsteget 5 8m nat
FF: Ukj.
Innstegsvariant for de to ovenfornevnte rutene. Kort bratt offwidt som ligger rett under Svapilaren.

Bongo Fury C2+ 45m
Asgeir Larsen 08.02.97
Ruta går midt på veggen bak det hvite vognskjulet. Innsteg i tynt riss som går opp til det største overhenget i dette veggpartiet. Ruta byr på flott teknisk klatring gjennom flere overheng. Linja gir seg stort sett selv bortsett fra i den øvre delen. Etter det slake diederet i øvre del, fortsetter man rett opp og runder et lite overheng til venstre, før utsteg til stor hylle med mange furutrær. Ruta ble gått uten bruk av hammer. Mikrokiler og et par hooks er nødvendig.

Debra Kadabra C2 35m
Asgeir Larsen , Jonny Blomkvist 16.11.99
Felles innsteg med Trollveggen og følger denne opp til det store overhenget. Ruta traverserer deretter mot venstre under takoverhenget (delikat med flere hook-bevegelser) til den forenes med Bongo Fury. Følg Bongo.... 4-5 m. opp til neste overheng og fortsett traversen mot venstre. Fra venstre kant av siste overheng er det forholdsvis grei klatring rett opp til furu. Serdeles ren og fin rute.
To tau og lange forlengelser av sikringene er nødvendig for å minske taudraget rundt flere utspring. Det er mulig å sette standplass under 2. overheng.

Variant C1(+) 25m
Følg Bongo... opp til 2. overheng og avslutt med med Debra... . Dette er den linja som blir mest klatret i veggpartiet. Suveren nybegynnerrute eller som kveldstur som ikke krever for mye tid. To tau (eller knyt av etter 1. overheng ved soloerieng).

Trollveggen A2 35m
Øyvind Martinsen , Tor Tiller 92
Ruta starter 6 meter til høyre for Bongo Fury, inne i et stort venstrevendt dieder. Flott teknisk klatring i første halvdel av ruta. Forholdsvis gode sikringer hele veien men med enkelte tynne plasseringer innemellom. Siste del av ruta går i løst terreng med store skiver som friklatres (grad 3).
Mikrokiler, 2-3 knivblader og en hook kan være greit å ha i tillegg til standardutstyr.

(Det oppfordres til å forsøke disse tekniske rutene i fri. Med et fyldig mikrorack og litt kjennskap til rutene skal de være godt nok sikret kun med eget utstyr. Grad antakelig rundt syv blank).


SEKTOR 2.

Hovedveggen
Nærmere beskrivelse av Hovedveggen skulle være unødvendig , rent bortsett fra å nevne at hele veggen ligger i private hager.

Morstadrisset 7+ 35m nat
Marius Morstad , Ulf-geir Hansen 81
Fantastisk fingerriss diagonalt opp mot høyre i en ellers kompakt granittvegg. Når risset tynner ut, i skjæringspuktet med Rurp Highway, følger et utstegsriss skrått opp mot venstre. (Førstebestigningen ble nå i ettertid datert ut i fra erindring om bruk av Morstad sitt første par med EB's)! Retur med rappel fra ei eik.

Rurp Highway A2 / A3 35m
Øyvind Martinsen 91
Syltynn risslinje diagonalt opp mot venstre midt på Hovedveggen. Felles utsteg og retur som Morstadrisset.

Direkteruta 6+ 35m mix
Gunnar Aksnes 85
Samme innsteg som 1954-ruta men følger risslinje rett opp og gjennom ei stor utsprengt nisje. Retur fra furu eller fullfør til toppen via 54-rutas siste taulengde.

1954 Ruta 5- 70m nat
Per Sendersen , Odd Sæther 54
Innsteg noen meter til høyre for Rurp Highway. Starter opp ei kort svarampe for så å traversere ut til høyre og opp i ei trang men fast renne. Standplass ved ei eik i toppen av renna. Bratt veggklatring opp til venstre fra standplass leder opp til lett travers langs hyller diagonalt mot venstre og frem til ny standplass ved furutrær. Siste taulengde rett opp i noe brattere vegg til toppen.

Direkteutsteget 5- 30m nat
Fred Alshus siste del av 80-tallet
Utstegslinje for 1954-ruta som anbefales. Etter det bratte opptaket fra første standplass går ruta rett opp riss og formasjoner istedet for hylletraversen mot venstre som vanlig.

1932 Ruta 4- 60m nat
Daniel Enersen m.fl. 32
Det er uvisst akkurat hvor innsteget til ruta ble lagt da det er flere mulige startvarianter. I det store og hele følger ruta ramper og diedere opp enkleste vei fra ura under nordre del av hovedveggen.

I det samme området som 32-ruta i høyre kant av hovedveggen skal Marius Morstad og Ulf-geir Hansen i 75-76 ha klatret noen ruter. Blant annet et par diedere. Da veggen er ganske oppbrutt og Morstads hukommelse ikke strekker til er det vanskelig å anngi akkurat hvor rutene går. Det er mest trolig at det er snakk om veggpartiet i venstre kant av den store ura med kampestein.

Run Out 6+ 35m nat
Øyvind Martinsen 90
Innsteg på toppen av steinura til venstre for 32-ruta. Ruta følger et høyrevendt dieder som dannes av ei stor skive / pinakkel i første halvdel. Fin klatring i knyttnevestort riss bak skiva. Siste del går i mer oppbrutt terreng opp til furu og retur.


SEKTOR 3.

Skogveggen
For å komme til Skogveggen følger man Hovedveggen nordover og opp i skogen. Her går en sti / traktorvei opp gjennom dalen til et hogstfelt. Klippen ligger åpent og østvendt. Anmarsj ca. 10 minutter.

Maestri Route A1 25m
Øyvind Martinsen , Kjell Skåre 92
Stort høyrevendt og svakt overhengende dieder med et grovt riss i venstre kant av klippen.

Cerro Torre 6 , A1 25m
Øyvind Martinsen , Kjell Skåre 92
Innsteg et par meter til høyre for Maestri Route i et venstrevendt dieder. Følger diederet som etterhvert blir til ei svarampe diagonalt opp mot høyre og avsluttes rett opp i riss på venstreveggen til toppen. Teknisk klatring i øvre del av ruta.


150 meter nord for Skogveggen ligger en lavere vegg med ganske fine risslinjer. Det kan se ut som det har vært klatret noe her da det er antydning til litt tråkk under de beste linjene. Det er ingen opplysninger om at noe er ledet.
Ingen bilder til denne artikkelen.


Tilbake til oversikten
Thursday 18. July 2019
© 2001-2019 Fredrikstad Klatreklubb
XML / RSS feeds RSS feeds
Vedlikeholdt av Fredrikstad Klatreklubb