klatreskole

Vi har noen ledige plasser på 5-8 års gruppen  på tirsdager kl 17.30-18.30.

Se info om gruppene under

Klatregruppene varer frem til skolens juleferie og har opphold på alle skolefridager.

Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc. Beløpet kan deles i to hvis ønskelig.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av. Gruppene er populære og mange er fulle med ventelister. Ønsker du plass fra januar anbefaler vi å melde seg på nå.

MandagTirsdagOnsdagTorsdag
8-11 år17.30-18.305-8år17.30-18.30Klatreskole voksen Trinn 217.30-19.005-8år17.30-18.30
Treningsgruppe Voksen
kl 18.00-19.30
8-11 år17.30-18.30
 Treningsgruppe ungdom
kl 19.00-20.30
12-16 år19.00-20.3012-16 år19.00-20.30Klatreskole voksen Trinn 119.30-21.00Satsningsgruppe19.00-20.30

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 5-8år
Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil i all hovedsak foregå i autobelayrommet.
Maks antall deltakere 9 stk.
Tirsdagsgruppen fra 29. okt: 
Pris: 1290,- skoleie: 190,-

Torsdagsgruppen: (starter 22. august)
Pris: 2490,- skoleie: 349,-

Meld på her.


Småparti 8-11 år
Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.
mandagsgruppen: (starter 19. august)
Pris: 2890,- skoleie: 349,- 

Torsdagsgruppen: (starter 22. august)
Pris: 2890,- skoleie: 349,- 

Meld på her.


Klatregruppe 12-16 år
For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.
mandagsgruppen: (starter 19. august)
Pris: 3390,- skoleie: 349,- 

Tirsdagsgruppen: (Starter 20. august)
Pris: 3390,- skoleie: 349,-

Meld på her.

Treningsgruppe ungdom.
Gruppe for de som har brattkort eller tilsvarende kompetanse og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Fast trening over hele semesteret.
Torsdager kl 19.00 – 20.30.
Pris: 1790,-
Leie av sko for hele perioden: 249,-

Treningsgruppe med ekstra treningsdag per uke for ekstra utvikling for de som ønsker dette. Den ekstra treningsdagen er frivillig og fortrinnsvis på mandager kl 19.00 – 20.30. Mandagene er egentreningsdag uten instruktør der klatrerne selv får ansvaret for å planlegge og gjennomføre treningsdagen.
Pris hele semesteret: 3490,- skoleie: 649,-

Meld på her.


Satsningsgruppe
Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening.

Torsdager kl 19.00 – 20.30. (22. august – 19. desember)
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.Pris: 3490,- Skoleie: 649,-

Meld på her.

Klatreskole voksen Trinn 1.
Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,- skoleie: 150,-
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter onsdag 21. august kl 19.30.
Neste runde starter 16. oktober kl 17.30.
Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.
Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang. Pris: 1 450,-.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1450,- skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
Starter onsdag 21. august kl 17.30.
Neste runde starter 16. oktober kl 19.30.
Meld på her.


Treningsgruppe voksen.

Gruppe for de som er trygge på sikring og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Helst har du bratkort men det er ikke noe krav.
Fast trening over hele semesteret. Passer fra ca 16 år og oppover.
Onsdager kl 18.00 – 19.30.
Pris: 1790,-
Leie av sko for hele perioden: 249,-

Stikkord:
– Krav om topptaukort eller brattkort for å delta.
– Utvikling og klatreglede.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Meld på her.


Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.