klatreskole

Våre klatregrupper for barn og ungdom starter opp igjen samtidig med skolene. De fleste grupper er fulle og med ventelister. Ønsker du plass nå eller senere, meld deg på nå så får du beskjed når du får plass  

Det er krav om betalt medlemskap i Fredrikstad Klatreklubb for å delta på alle klatregrupper for barn og ungdom. Medlemskap kan betales ved å klikke her
Det gis søskenrabatt på 10% ved søsken nr 2, 3 etc. Man kan melde seg på helt eller halvt semester. Det gis litt rabatt ved påmelding helt semester kontra halvt.
Alt nødvendig utstyr bortsett fra klatresko inngår i kursavgift. Starter man på et senere tidspunkt gis det rabatt for de gangene man har gått glipp av. 

Info om de ulike klatregruppene:

Minsteparti 6-9år

Et klatretilbud til de aller yngste. Velg tirsdags eller torsdagsparti. Det vil være en blanding av nybegynnere og videregående. Alle får personlig oppfølging. Her er klatring i fokus med vekt på teknikk og klatreglede. Aktiviteten vil foregå i autobelayrommet, buldrerommene og på tauveggene.

Mandagsgruppen (9. jan – 12. Juni)
kl 16.15-17.15. Pris helt(18 uker)/halvt semester(9 uker): 2450,- /1350,-

Tirsdagsgruppen (3. jan – 13. Juni) 
kl 17.25-18.25. Pris helt(22 uker)/halvt semester(11 uker): 2990,-/1650,-

Torsdagsgruppen: (5. jan – 8. Juni) 
kl 16.15-17.15. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 2695,-/1495,-

Torsdagsgruppen: (5. jan – 8. Juni) 
kl 17.25-18.25. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 2695,-/1495,-

Meld på her.

Småparti 8-12 år

Innføring i klatresporten for de yngste. For de som vil prøve ut klatring i trygge omgivelser.
Stikkord for kurset:
– Klatring, teknikk og trening.
– Lek.
– Lære å jobbe sammen klatrer/sikrer.

mandagsgruppen: (9. jan – 12. Juni)
kl 17.30-18.30. Pris helt(17 uker)/halvt semester(9 uker): 2450,- /1350,-

tirsdagsgruppen (3. jan – 13. Juni)
kl 16.15-17.15. Pris helt(22 uker)/halvt semester(11 uker): 2990,-/1650,-

tirsdagsgruppen: (3. jan – 13. Juni)
kl 17.35-18.35. Pris helt(22 uker)/halvt semester(11 uker): 2990,-/1650,-

onsdagsgruppen: (4. jan – 7. Juni)
kl 16.45-17.45. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 2695,-/1495,-

Torsdagsgruppen: (5. jan – 8. Juni)
8-12 år kl 17.35-18.35. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 2695,-/1495,-

Meld på her.

Klatregruppe 12-16 år

For nye og erfarne klatreungdommer. Grundig og sikker opplæring etter nivå.
Topptauklatring/-sikring og ledklatring/-sikring. Teknikktrening. Etter fylte 13 år kan de som kvalifiserer til det søke om topptaukort eller brattkort.

mandagsgruppen: (9. jan – 12. Juni)
kl 19-20.30. Pris helt(18 uker)/halvt semester(9 uker): 3090,-/1690,-

Tirsdagsgruppen: (3. jan – 13. Juni)
kl 19-20.30. Pris helt(22 uker)/halvt semester(11 uker): 3750,-/2090,-

Onsdagsgruppen: (4. jan – 7. Juni)
kl 18.15-19.45. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 3395,-/1895,-

Meld på her.

 

Treningsgruppe Ungdom

Klatregruppe for de som ønsker ukentlig trening og videre utvikling. Fokus på riktig trening og egentrening og ikke på opplæring i sikring. Det er en forventning at deltakere på denne gruppen minimum har kompetanse tilsvarende topptaukort. Søkere som ikke har kompetansen på plass bes ta kontakt slik at vi kan hjelpe med dette. Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.

Treningsgruppen: (5. jan – 15. Juni)
kl 19-20.30. Pris helt(21 uker)/halvt semester(11 uker): 4190,-/2290,-

Meld på her.

 

Satsningsgruppe

Klatregruppe for de som ønsker ekstra utvikling. Større fokus på riktig trening og egentrening. På denne gruppen søker man ikke selv men blir anbefalt av instruktør.
Alle deltakere får frikort til senteret i perioden slik at de kan trene utenom den faste treningstiden.

Satsningsgruppen: (5. jan – 15. Juni)
kl 18.45-20.15. Pris helt(21 uker)/halvt semester(11 uker): 4390,-/2490,-

Meld på her.

 

Klatreskole voksen Trinn 1.

Første del av et komplett kurs mot Brattkort, og for å bli en selvstendig klatrer.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang.
Stikkord for kurset:

– Grundig og sikker opplæring på topptau.
– Introduksjon og riktig bruk av utstyr.
– Forstå sikringskjeden, taulaget.
– Lære å både falle og ta imot fall på topptau.
– Grunnleggende teknikktrening og løsing av problemer.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter så snart vi har nok interesse. Meld deg på interesseliste.
Meld på her.


Klatreskole voksen Trinn 2
.

Del to av to for å bli en selvstendig klatrer. I etterkant av kurset vil det bli gitt Brattkort til de som gjennomfører og består prøve.
Kurset går over syv ganger á 1,5 timer pr. gang.
Stikkord for kurset:

– Hovedfokus på ledklatring.
– Videre forståelse av sikringskjeden og hvilke krefter som virker.
– Klatre trygt og unngå faresituasjoner.
– Videre utvikling av teknikk.

Pris: 1490,- /1390,- for medlemmer av FKK, skoleie: 150,- Antall ganger: 7.
starter så snart vi har nok interesse. Meld deg på interesseliste.
Meld på her.


Treningsgruppe voksen.

Gruppe for de som er trygge på sikring og vil fortsette i organisert trening med instruktør.
Helst har du bratkort men det er ikke noe krav.
– Fokus på teknikk og variert trening.
– Løsing av individuelle problemer, både i buldrerommet og høyt i veggen.
Fast trening over hele semesteret. Passer fra ca 16 år og oppover.
Onsdager kl 18.00 – 19.30. (4. jan – 7. Juni)
kl 18-19-30. Pris helt(20 uker)/halvt semester(10 uker): 2990,-/1650,-

Meld på her.


Det er mulig å starte alle grupper på et senere tidspunkt hvis det er plass. Det gis da reduksjon i pris.