Klubbklatring Onsøyknipen

Tid: Torsdag 1. Juni kl 15:30

Totalt over 80 ruter med stor variasjon, hvorav ca halvparten mellom 4 og 6+.

En del trad og mix, men dette er ruter som også er superfine på topptau.

Fører finnes i laminerte ark på feltet.

Kart parkering

https://goo.gl/maps/EKXXUf1JK3c5UNBo6

Kart klatrefelt

https://goo.gl/maps/xhTDg8pTeRC2YgQK8

All klatring foregår på eget ansvar, men klubben hjelper til med å sette opp topptau så alle kan prøve seg.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Anders Lindskog på telefon 480 40 343 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Slevik

Tid: torsdag 25. Mai kl. 16:30

Oppmøte ved parkeringsplassen over skolen, se kartlink under.

Stort buldrefelt med litt over 100 buldre med hovedvekt fra 4 – 6A. Alt fra spektakulære takoverheng til mer tekniske sva.

Fører på nettet:

https://buldre.forer.no/area/2716

Kart parkering:

https://goo.gl/maps/aFSYZDTr3aZAhr216

Kart buldrefelt:

https://goo.gl/maps/sts6gk6p3jPr12ucA

Om du har spørsmål, ta kontakt med Bjørn Dragland på telefon 957 85 321 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Hankø

Tid: Søndag 14. Mai kl 11

Oppmøte ved parkeringsplassen for Hankø.

En perle av et felt nede ved sjøen på idylliske Hankø. Ruter fra 3+ til 7 med hovedvekt fra 4 til 6+

Det finnes også sektorer med hardere ruter like ved.

Fører på nettet (sjøveggen):

https://tau.forer.no/sector/3560

Kart parkering:

https://goo.gl/maps/A64Le1G8yxNQsWAW6

Kart klatrefelt (sjøveggen):

https://goo.gl/maps/ebH5hRCVrZRRnx6v7

All klatring foregår på eget ansvar, men klubben hjelper til med å sette opp topptau så alle kan prøve seg.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Sverre Laup på telefon 480 74 667 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Merrapanna

Tid: torsdag 11. Mai kl 17

Oppmøte ved parkeringsplassen for Merrapanna friluftsområde, se kartlink under.

Buldrefelt i Merrapanna friluftsområde. Ca 70 buldre med hovedvekt rundt gradene 4 til 6A.

Fører på nettet:

https://buldre.forer.no/area/2714

Kart parkering

https://goo.gl/maps/pLMqaEuex6YGF2hy9

Kart buldrefelt:

https://goo.gl/maps/s8sphgPsZQonigse8

All buldring foregår på eget ansvar.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Hermund Arntzen Dale på telefon 909 68 284 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Jerndalen i Råde

Tid: Søndag 7. Mai kl. 11

Oppmøte ved parkeringsplass i krysset mellom Jerndalsveien og Tombdalsveien, se kartlink under.

Relativt nyutviklet felt i Råde med 14 ruter fra grad 4 til 7+

Mest bolt, men også noe trad. Se nettfører under for mer info.

Fører på nettet:

https://tau.forer.no/area/3159

Kart parkering:

https://goo.gl/maps/5epM3qPbfTVnqqeWA

Kart klatrefelt:

https://goo.gl/maps/9pwcanJjYhnEaz2c9

All klatring foregår på eget ansvar, men klubben hjelper til med å sette opp topptau så alle kan prøve seg.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Sebastian Domanski på telefon 405 61 770 eller bruk gjerne messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Parkering ved klatring i Bohuslän

Bohusläns klätterklubb sliter med at det er mange fra Norge som ikke betaler når de parkerer ved klatreklippene i Bohuslän. Grunneierne blir irritert og dette innebærer en risiko for fremtidens klatring.

BKK ber alle som klatrer i Bohuslän, at første dag i Sverige, veksle til seg nok tjuekroninger for hele reisen eller hele sesongen. Ha disse liggende i klatresekken så at du lett kan betale hver gang du parkerer.

Om du oppdager at du har glemt å ordne penger når du kommer frem, spør om du kan låne av noen ved klippen og kjør ellers til nærmeste minibank eller butikk og ordne penger før du parkerer. Tretti minutter mindre klatring for deg en dag kan redde klatringen i mange år for oss alle. BKK håper at alle kan respektere dette.

 

(Del gjerne dette i ulike forum.)
 

Klubbklatring Kuvautangen på Hvaler

Tid: Søndag 30. April kl 11

Oppmøte ved parkeringsplassen for Kuvauen, se kartlink under.

Over 40 buldre i grader fra 4 til 7A+ med ca halvparten under grad 6A

På vei mot Kuvautangen passerer vi selve Kuvauen-feltet som har mange sektorer med totalt omlag 150 buldre

Fører på nettet:

https://buldre.forer.no/sector/2835

Kart parkering:

https://goo.gl/maps/16Hvb6L5zN36D2xj9

Kart buldrefelt:

https://goo.gl/maps/UGQfDwtTtB8pxd8G7

All buldring foregår på eget ansvar.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Marko Andesilić på telefon 924 08 170 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Onsøyknipen

Tid: Torsdag 20. April kl 15:30

Oppmøte ved Andersenslippen, se kartlink under.

Det finnes klatring fra grad 5 til 8+

En del trad og mix, men dette er ruter som også er superfine på topptau.

Fører finnes i laminerte ark på feltet.

Kart parkering

https://goo.gl/maps/EKXXUf1JK3c5UNBo6

Kart klatrefelt

https://goo.gl/maps/xhTDg8pTeRC2YgQK8

All klatring foregår på eget ansvar, men klubben hjelper til med å sette opp topptau så alle kan prøve seg.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Anders Lindskog på telefon 480 40 343 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Klubbklatring Vetatoppen

Tid: Søndag 16. April kl. 11

Oppmøte ved parkeringsplass ved Skjelinveien, se kartlink under.

Stort, fint buldrefelt med ca 170 buldre fra enkle barnebuldre til 7B med svært mye mellom 4 og 6A.

Fører på nettet:

https://buldre.forer.no/area/2694

parkering:

https://goo.gl/maps/rZ4fiNSJViGcLEac8

buldrefelt

https://goo.gl/maps/kGkUdW4Nu2k3t5NZ9

All buldring foregår på eget ansvar.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Bjørn Dragland på telefon 957 85 321 eller bruk gjerne  messenger-gruppa «klatrefolk» eller facebookgruppa «Klatrevenner (Østfold)»

Innkalling til årsmøtet 2023

Innkalling til årsmøtet Lørdag 18 Mars 2023 kl:17:00
Sted: Redpoint Klatresenter
Etter årsmøtet serverer vi middagen til alle.

Saksliste

1. Valg av referent, tellekorps, valgkomité, ordstyrer og to til å signere
2. Innkalling og saksliste
3. Åpning ved leder med årsberetning
4. Regnskap
5. Valg av styre
	Disse verv står på valg
	Leder
	Styremedlem
	Styremedlem
	Varamedlem
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Innkommende saker

Alle innkommende saker må ha et vedtaksforslag og være meldt inn innen 04.Mars
Diskusjonstemaer blir tatt opp etter årsberetningen og trenger ikke å bli meldt inn.

Påmelding finner du her

Meld in saker her