Årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøtet 21.Mars 2020

Etter møtet kjører vi i gang med klubbkveld med middag og underholdning. Dette er gratis for medlemer (ellers kr 100,-)

Saksliste
1. Valg av referent, tellekorps og to til å signere
2. Innkalling og saksliste
3. Åpning ved leder med årsberetning
4. Regnskap
6. Fjerne tittelen Internettansvarlig i styret
5. Valg av styre
Disse verv står på valg

  • Nestleder
  • Styremedlem / Internettansvarlig
  • Styremedlem
  • Varamedlem

6. Kontingent
7. Budsjett
8. Innkommende saker

Innkommende saker må være meldt inn innen 7.mars
Meld inn saker her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzKcVz8fWxXGufIa5H51piEFYRFijFNZ9aA-P8lfFRKgzUA/viewform?usp=sf_link

Meld deg på her så vi vet hvor mye mat vi skal servere:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0jG2gpfcbCrJaDotyjyUflpGeW9R9dfA57y4josujpeP_xA/viewform?usp=sf_link