Spesielle hensyn

Onsøyknipen

Fredrikstad klatreklubb har de siste årene reetablert og utviklet klatringen på Onsøyknipen i Vikane. Deler av klatringen foregår meget bolignære og vi ønsker derfor en rolig og kontrollert vekst av antallet besøkende. Derfor har vi valgt at ikke legge ut noen førere på nett og ønsker heller ikke at noen annen gjør dette. Det ligger laminerte førere ved de ulike veggene.

Alle er velkomne å klatre men det er meget viktig at du leser igjennom kjørereglene for klippen og følger disse. Om du ønsker å etablere ruter på Onsøyknipen må du først kontakte Bergfadder eller aksessgruppe.

God klatring!

Bergfadder: Anders Lindskog, 480 40 343, anders.lindskog@fredfiber.net

Aksessgruppe: Lars Christian Aleksandersen, larsaleks@hotmail.com


Missingmyr

Området nedenfor klippen er for øyeblikket plantefelt. Fredrikstad klatreklubb har for øyeblikket ingen direkte dialog med grunneier, men en god dialog med Råde kommune. Grunneier har i media bekreftet sin tidligere uttalelse at det er greit å klatre under forutsetting at man tar vare på plantene.

FKK har i løpet av våren gjennomført prøveklatring på Missingmyr, der vi har markert plantene med bambuspinner når vi har klatret. Dette har fungert godt.

Vi utvider nå denne prøveordningen til alle klatrere som ønsker. Instruks for hvordan man gjør rent praktisk finner du på parkeringsplassen. Ta kontakt om dere har spørsmål.
God klatring!

Anders lindskog
Aksessgruppe FKK
480 403 43
Jarle Haugan
Bergfadder FKK
971 37 596